Lista e cmimeve per sherbimet postare te ofruara nga United Transport Sh.p.k

·     Sherbim postar ekspres brenda vendit (ne rrethet e Shqiperise)

Pesha Rrethet TVSH TOTALI EUR
KG 24 ORE
0,1-2 5 1 6
3 6 1.2 7.2
4 7 1.4 8.4
5 8 1.6 9.6

Per cdo kg shtese cmimi shtohet me 1 Eur/ Kg pa tvsh.

·     Sherbim postar ekspres brenda vendit (ne Tirane)

Pesha Brenda qytetit TVSH TOTALI EUR
KG 24 ORE
0,1-2 3 0.6 3.6
3 3.5 0.7 4.2
4 4 0.8 4.8
5 4.5 0.9 5.4

Per cdo kg shtese cmimi shtohet me 0.5 Eur/ Kg pa tvsh

·     Sherbim jo universal postar brenda vendit (ne rrethet e Shqiperise)

Pesha Rrethet TVSH TOTALI EUR
KG 24 ORE
0,1-2 4 0.8 4.8
3 5 1 6
4 6 1.2 7.2
5 7 1.4 8.4

Per cdo kg shtese cmimi shtohet me 0.8 Eur/ Kg pa tvsh.

·     Sherbim jo universal postar brenda vendit (ne Tirane)

Pesha Brenda qytetit TVSH TOTALI EUR
KG 24 ORE
0,1-2 2 0.4 2.4
3 2.5 0.5 3.0
4 3 0.6 3.6
5 3.5 0.7 4.2

Per cdo kg shtese cmimi shtohet me 0.4 Eur/ Kg pa tvsh

·     Sherbimi Postar hibride

Per sherbimin postar hibride brenda vendit tarifat e aplikuara variojne ne varesi te marreveshjes me klientin duke filluar nga 7 Eur + TVSH per peshat 0.5-2 kg.

·     Sherbimi Postar me shumice

Per sherbimin postar me shumice brenda vendit tarifat e aplikuara variojne ne varesi te marreveshjes me klientin duke filluar nga 2 Eur + TVSH per peshat 0.5-2 kg.

·     Sherbimi Posta direkte (e paadresuar)

Per sherbimin posta direkte brenda vendit tarifat e aplikuara variojne ne varesi te marreveshjes me klientin duke filluar nga 1.5 Eur + TVSH per peshat 0.5 kg.

·     Sherbimi postar nderkombetar

Aneks 1: bashkengjitur tarifat